Aden Değerleme

Gayrimenkul sektöründeki tecrübemizle; değerleme, danışmanlık, en iyi kullanım etüdü, proje değerleme, piyasa araştırmaları konularında, dünya standartlarında bağımsız, tarafsız, bilimsel hizmet vermekteyiz.

Fizibilite Raporu Nedir

Kat Mülkiyeti

Tüm sektörlerde yapılacak yatırımlar öncesinde, yatırımın sonuçlarının tahmin edilebilmesi için çeşitli çalışmalar yapılır. Fizibilite raporu, yapılacak bir işin sonuçlarının önceden tespit edilebilmesi olarak tanımlanır.

Yapılacak işle ilgili maliyet hesaplamaları yapılırken, yatırımın, işletme politikasına uygun olup olmadığı değerlendirilir. Yapılan bu değerlendirmeler rapor haline getirilir ve bu rapora, fizibilite denir. Fizibilite raporları hazırlanırken, hazırlanan proje, teknik, hukuki ve ekonomik açıdan bilimsel olarak araştırmalar yapılır.

Fizibilite Raporunun Önemi Nedir?

Yapılması planlanan yatırımların istenilen sonuçları doğurabilmesi ve başarılı olabilmesi için çeşitli amaçların gerçekleşmesi gerekir. Amaca ulaşabilmek ve istenilen başarıyı yakalayabilmek için proje aşamasında karşılaşılabilecek tüm olumsuzluklar önceden öngörülebilmelidir.

Fizibilite raporunun önemi burada ortaya çıkmaktadır. Tüm girişimciler, hazırlanan proje uygulamaya geçmeden önce çeşitli fizibilite raporlarına ihtiyaç duyarlar. Fizibilite raporunun önemi sorunların fark edilmesini ve fark edilen sorunlara uygun çözümlerin bulunmasını sağlayacaktır.

Fizibilite Raporunun Hazırlanması

Uzman değerleme elemanları tarafından, gerçekleştirilmek istenen proje türüne göre fizibilite raporları hazırlanmaya çalışılır.

Raporun hazırlanabilmesi için yapılması gereken çalışmalar şunlardır;

  • Güncel Pazar incelemesi,
  • Yatırım yeri incelemesi,
  • Maliyet incelemesi,
  • Teknoloji ve teknik incelemeler,
  • Hukuki inceleme,

Her inceleme bölümü ile ilgili çeşitli sorular sorulur. Sorulan her soruya verilen cevapların bir araya toplanması, fizibilite çalışmalarını ortaya koyar.

Fizibilite Raporunun Amaçları

Yapılacak her yatırımın başarıya ulaşabilmesi için tüm yönleri ile önceden araştırılması gerekir. Fizibilite raporunun genel amacı, girişimlerin başarı ile sonuçlanmasını sağlamaktır. Projenin hazırlanması ve uygulama aşamasında, başarıyı engelleyecek çeşitli nedenler ortaya çıkabilecektir.

Bu olumsuzlukların önceden tespit edilebilmesi, sorunların oluşmadan çözümünü sağlayacaktır. Planlama ve araştırma işlemleri aşamalarında tüm doneler ortaya konularak, fizibilite çalışmalarının sağlayacağı amaçlar gerçekleştirilmeye çalışılır.

Değerleme Hizmetleri

Fizibilite çalışmalarının yapılması istenilen değerleme çalışmaları arasında, yatırımın türü ve yapılacağı lokasyonla ilgili çeşitli araştırmalar yer alıyor. Değerleme çalışmaları, arazi, bina, ticari yapı, tesis, lojistik gibi birçok alanı kapsamaktadır.

Gayrimenkul yatırımlarında, arsa ve arazi değeri, kira değer tespiti, yapılacak yatırımın oluşturacağı maliyet ve geri dönüşün ne kadar zamanda gerçekleşeceği çalışmaları ile fizibilite raporu hazırlanmaktadır.

Fizibilite Raporu Nedir
Scroll to top
arAR
Whatsapp
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Size nasıl yardımcı olabiliriz?