Değerleme Talep Formu

ADEN DEĞERLEME

Hoş Geldiniz

Gayrimenkul sektöründeki tecrübemizle; değerleme, danışmanlık, en iyi kullanım etüdü, proje değerleme, piyasa araştırmaları konularında, dünya standartlarında bağımsız, tarafsız, bilimsel hizmet vermekteyiz. Ayrıca, makine ve ekipman konusundaki değerleme ihtiyaçlarınızı sektörde uzun yıllardır tecrübesi olan uzman mühendis çalışanlarımızla sağlamaktayız.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Uluslararası Değerleme Standartları (UDS), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) hüküm ve kuralları içerisinde; Bağımsızlık-Tarafsızlık-Kurumsal ve Sosyal Sorumluluk – Güvenirlilik – Bilimsellik – Yetkinlik – Gizlilik – Mesleki Özenlilik anlayışıyla hizmet sunmaktayız.

Ana Sayfa

TANITIM KATALOĞU

İNDİR

TREN

 
 
 
Yetki Belgelerimiz
Ana Sayfa

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmalık A.Ş. Seri:VIII, No:35 sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği” çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere 22.03.2018 tarihinde listeye alınmıştır.

Ana Sayfa

Şirketimiz; BDDK’nın 02.04.2015 tarih ve 6255 sayılı kararı ile bankaları değerleme hizmeti verecek kuruluşların yetkilendirilmesi ve faaliyetleri hakkındaki yönetmeliğin 11. maddesine istinaden bankalara “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya gayrimenkul’e bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi almıştır.

Ana Sayfa

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (Birlik) Statüsü, 06.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76 maddesine dayanılarak hazırlanmış olup 02.04.2014 tarih 28690 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22.03.2018 tarihinde sermaye piyasasında değerleme faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilmiş olup, 04.05.2018 tarihi itibariyle Birliği Tüzel Kişi Üyesi olarak TDUB birliğine katılmıştır.

Ana Sayfa

Uluslararası arazi, gayrimenkul, inşaat ve altyapı degerlemesi, yönetimi ve geliştirilmesinde en yüksek uluslararası standartları teşvik eden ve uygulayan profesyonel bir kurum olan İngiltere merkezli Royal Institution of Chartered Surveyors “RICS” tarafından “Regulated by RICS” statüsü ile Avrupa’daki Lisanslı Şirketler listesine kabul edilmiştir.

Değerleme Alanındaki Tüm İhtiyaçlarınızda Sorunsuz Hizmet İçin Aden Değerleme!

Ülkemizde gelişen sektörler içerisinde yer alan gayrimenkul sektörü ve ilgili sektörler için değerleme hizmeti oldukça önemlidir. Profesyonel ve uzman bir değerleme firmasından ilgili alana yönelik hizmet alındığında, süreç çok daha akıcı ve verimli ilerleyebilmektedir. Aden Değerleme olarak; Gayrimenkul, Yabancılara Alım/Satım – Vatandaşlık Hakkı için Gayrimenkul Değerleme, Makine-Ekipman, Tesis ve Diğer Maddi Duran Varlık sınıflarının değerlemesi alanlarında; mevcut yasa, uluslararası standartlar ve yönetmelikler çerçevesinde profesyonel ekibimiz ile hizmet sunuyoruz.

Özellikle gayrimenkul değerleme konusunda çok fazla talebin bulunduğu göz önüne alınırsa, markamız bu alanda oldukça gelişmiş bir hizmet sunmaktadır. Bu alanda uzun yılların getirmiş olduğu tecrübeyle dünya standartlarında bilimsel koldan, tarafsız bir hizmet verdiğimizi söylemek mümkün. Öte yandan değerleme işlemlerinin yanında konuyla alakalı danışmanlık hizmetleri, proje değerleme süreçleri, doğru piyasa araştırmasının yapılması, en iyi kullanım etütlerinin belirlenmesi gibi alt başlıklarda da uzman kadromuzla sizlere her daim destek sağlamaktayız.

Firmamız SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) ve BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) gibi ulusal, İngiliz Kraliyet Ailesi Tescil ve Lisans Kurumu (Royal Institute of Chartered Surveyors-RICS) gibi uluslararası sektörde önemli kurumların hükümleri içerisinde mesleki titizlik, yetkinlik ve bilimsellik çerçevesinde UDS (Uluslararası Değerleme Standartları) çerçevesinde hizmet sağlamaktadır.

Aden Değerleme Hizmet Alanları Nelerdir?

Gayrimenkul Değerleme: İkamet amacıyla satın alınacak/kiralanacak gayrimenkuller, ticari amaçla kullanılacak ofis vb. alanla, sanayi tesisleri, plazalar, alışveriş merkezleri, turistik tesisler, hastaneler, spor merkezleri, okullar, vb. şeklinde örneklendirebileceğimiz alanlarda hem mülk sahibine hem de bu mülkten faydalanacak olan tarafa hukuki açıdan tamamlanmış, eksiksiz ve detaylı değerleme hizmetleri sunulmaktadır.

Makine Teçhizat Değerleme: Aden değerleme, makine-ekipman, tesis, kara-hava-deniz taşıt araçları, tüm maddi duran varlıkların değerlemesi, envanter sayımı ve yatırım izleme ve durum tespitleri konularında sektör içerisindeki yetkin ve tecrübeli SPK Lisanslı uzman makine mühendislerinden oluşan kadrosunun deneyimi ve bilgi birikimi ile birlikte müşteri odaklı ve kaliteli hizmetleriyle ön planda yer almaktadır.

Kurumumuzda çalışan uzman makine mühendisleri tarafından saha ziyaretinden başlayarak makro nitelik ve özellikler açısından; tesis kapasitesi, verimliliği, kısıtlı hammadde kaynakları, çevre ile ilişkilerinin belirlenmesi fabrikanın içinde bulunduğu arsa ve binalara ilişkin sınırlı süreli kullanım hakları, mülkiyet bilgilerinin incelenmesi ve değerlemenin amacına uygun şekilde sınıflandırılması gibi faktörler, mikro niteliklerin tespitinde ise değerleme konusu makinenin marka, model, seri numarası, kapasitesi, teknolojik durumu gibi tanımlayıcı ve tamamlayıcı bilgiler tespit edilip bütünüyle doğru analiz edilerek değerleme raporları sunulmaktadır.

Enerji Üretim Tesisi Değerleme: Aden değerleme olarak uzmanlık ve tecrübe gerektiren nitelikli değerleme alanları olan, Hidroelektrik Enerji Santralleri (HES), Güneş Enerji Santralleri (GES), Jeotermal Enerji Santralleri (HES), Termik Enerji Santralleri (TES), Rafineriler, Doğalgaz Çevrim Santralleri, Rüzgar Enerji Santralleri (RES) vb. Enerji Tesisleri değerlemesi alanlarında sektörel gelişmeleri de takip ederek amaca uygun hizmet sunulmaktadır.

İmar Barışı Danışmanlığı: Çıkartılan yeni imar kanunlarına göre aykırılık gösteren gayrimenkullerin, ruhsatsız yapıların ya da ruhsatı olup ruhsatına uygun olmayan uygulamaları bulunan yapıların kayıt altına alınması süreçlerinde bu tip gayrimenkullere sahip taraflara hukuki süreçte faydalı işler başarmaları için yol gösterici hizmetler tarafımızca sağlanmaktadır.

Yabacılara Alım/Satım veya Türk Vatandaşlığına Geçişte Gerekli Gayrimenkul Değerleme: Aden Değerleme olarak ülkemizde mülk edinmek isteyen yabancı vatandaşların veya Türk vatandaşı olmak için halledilmesi gereken gayrimenkul alım süreçlerinde, gayrimenkullerin niteliği; yapılacak yatırımların taraflara en iyi şekilde nasıl dönüş sağlayabileceği ve kanuni boyutlardaki sorumlulukların eksiksiz yerine getirilmesi gibi durumlarda uzman ekiplerimizce destek sağlanmaktadır.

Kentsel Dönüşüm ve Yenileme: Riskli alan olarak belirlenmiş arazilerde yer alan gayrimenkullerin kentsel dönüşüm süresine sokulması sürecinde, bakanlık tarafından yenilenmesi mecburi olarak belirlenmiş yapıların tespit ve değerleme raporları profesyonelce hazırlanmaktadır.