Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite felsefesi esas alınarak, takım ruhu içerisinde şirketin en etkin
biçimde işlevselliğinin sağlanması ve hedeflerine ulaşılması,

• İş süreçlerimizin öz değerlendirme ile gözden geçirilerek, performansımızı
geliştirecek yaklaşımların belirlenmesi,

• Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, çalışanlarımızın
mesleki ve sosyal gelişimini, kalite bilincini ve teknik yetkinlikleri artıracak
eğitimlerin gerçekleştirilmesi,

• Sektörde deneyim sahibi, mesleki yetkinliğe sahip bireyleri bünyemizde
bulundurarak, gelişim süreçlerinde destekleyici unsurlarla üstlendikleri
sorumlulukları başarı ile yerine getirmelerine ve sürekli gelişmelerine
olanak sağlamak,

• Genel kabul görmüş Değerleme Yöntemleri ve Uluslararası Değerleme
Standartlarına Uygun Değerleme Çalışmalarının Yapılması,

• Kalite Yönetim Sistemine bağlı olarak, Gayrimenkul Değerleme hizmet
kalite düzeyimizin sürekli gelişiminin sağlanması.

• Değişen pazar ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte hızlı ve kaliteli
raporlar üreterek müşteri memnuniyetinin arttırılarak sürdürülmesi,

• Gayrimenkul değerleme sektörünü geliştirici araştırma ve geliştirme
faaliyetlerinde bulunulması,

• Gayrimenkul Değerleme faaliyetlerinde daima bağımsız, tarafsız, objektif,
etik ilkelere bağlı, gereken özenin ve titizliğin gösterilmesi temel
politikamızdır.

Başa dön
tr_TRTR
Whatsapp
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Size nasıl yardımcı olabiliriz?