Aden Değerleme

Gayrimenkul sektöründeki tecrübemizle; değerleme, danışmanlık, en iyi kullanım etüdü, proje değerleme, piyasa araştırmaları konularında, dünya standartlarında bağımsız, tarafsız, bilimsel hizmet vermekteyiz.

Arabuluculuk Hizmetlerine Konu Uyuşmazlıkların Kapsamı Genişliyor

Arabuluculuk, 2021 yılında kabul edilen 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk sistemine dahil olmuştur. Bu düzenlemenin amacı mahkemelerin iş yükünü, tarafların anlaşmazlıklarını dava yoluna gitmeksizin çözmesi yoluyla azaltmaktır. Uygulamada da bu amaca ulaşıldığı görüldükten sonra bu metoda konu işlemler genişletilmeye başlamıştır. Kamuoyunda 7. Yargı Paketi olarak bilinen, 5.04.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la, kira uyuşmazlıkları ve Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) kaynaklı uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmazların paylaştırılması ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklar dava şartı olarak arabuluculuk kapsamına alınmıştır.

1 Eylül 2023’ten itibaren arabuluculuğa konu uyuşmazlıklarla ilgili dava açmadan önce arabuluculuk bürolarına arabuluculuk başvurusu yapılacak ya da taraflar kendi aralarında kararlaştırdıkları bir arabulucu veya arabuluculuk merkezine başvurabilecektir. Arabuluculuk aşaması atlanarak dava açılması durumunda ise dava, gerekliliklerin yerine getirilmemesi nedeniyle reddedilecektir.

Kanunda belirtilen kapsamdaki uyuşmazlıklar arabulucuya ulaştıktan sonra arabulucu, tarafları ayrı ayrı arayarak ön görüşmeler yapar ve uyuşmazlıkla ilgili bilgi alarak, arabuluculuk süreci ile ilgili bilgi verir. Devamında taraflarla birlikte bir toplantı tarihi belirlenerek bir araya gelinir. Toplantının yönetimi arabulucuda olur ve belirli bir usul ve yöntem takip edilerek uyuşmazlık konusu müzakere edilir. Bu noktada uyuşmazlıkla ilgili teknik bilgilerin tarafsız ve doğru şekilde sunulması önemlidir. Arabuluculukta hedef, ihtiyaçların ortaya konması ve çıkarların uyumlaştırılarak karşılanmasıdır.

 

Arabuluculuk süreci sonunda anlaşmaya varılması durumunda anlaşma şartları uygulanır. Çözüme ulaştırılamayan süreçler ise davaya taşınır.
Genişletilen kapsamın gayrimenkullerle ilgili olması, yeni süreçte gayrimenkul profesyonellerinin ve lisanslandırılmış gayrimenkul değerleme şirketlerinin danışmanlıklarına daha fazla ihtiyaç duyulması anlamına gelmektedir. Bu şirketler tarafından uyuşmazlık özelinde yapılacak tespitler, analizler ve teknik açıdan yaklaşımla öneriler, arabuluculuk sürecinin hızlanmasına ve daha kısa sürede daha fazla sayıda uyuşmazlığın çözülmesine katkı sağlayacaktır.

Arabuluculuk Hizmetlerine Konu Uyuşmazlıkların Kapsamı Genişliyor
Başa dön
tr_TRTR
Whatsapp
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Size nasıl yardımcı olabiliriz?