TEMİNAT AMAÇLI DEĞERLEME

Gayrimenkul dünyasında son derece önemli olan teminat amaçlı değerleme işlemleri, hem bankalar için hem de diğer finans kuruluşları için verdikleri bireysel ve ticari kredi teminatı adına, sigorta şirketleri vasıtasıyla acentelerden istenen gayrimenkul teminat ipoteklerine konu her türlü gayrimenkul değerleme sürecini kapsamaktadır.

Turizm sektöründe, sanayi tesislerinin incelenmesinde, sağlık alanında, eğitim alanında, konut ve işyeri değerlemelerinde ya da lojistik sektöründe sıklıkla teminat amacıyla değerleme yapılması işlemine ihtiyaç duyulur. Genel manada yaşanan ekonomik dalgalanmaların sonucunda firmalar ve kuruluşlar ticari hayatta bir takım aksaklıkların yaşanmaması için, aynı zamanda da kurumların alacaklarının garanti altına alınabilmesi için gayrimenkul teminatına başvurmaktadırlar.

Teminat amaçlı değerleme koşulları detaylı olarak raporlandığı müddetçe hem teminat olarak alınan hem de teminat olarak verilen gayrimenkuller karşılığı kaynak borç kısmında taksitlendirilebilmektedir. Böylelikle bu sistem sayesinde kurumsal hayatın içerisinde, yer aldığı ticaret dünyasında akış kesintisiz devam eder.

TEMİNAT AMAÇLI DEĞERLEME YAPILIRKEN NELERE DİKKAR EDİLMELİDİR? 

Ülkemizde kredili olarak yapılan satışların alıcı ve satıcı dışındaki diğer muhatabı olan banka ve diğer finans kurumları tarafından verilen bireysel ve ticari krediler ile gayrimenkullerin teminat altına alınması aşamasında SPK veya BDDK Kurumlarının yetkilendirmiş olduğu gayrimenkul değerleme firmalarına gayrimenkul değerleme raporları düzenletilmesi zorunludur.

Düzenlenen bu raporlar, gayrimenkullerin güncel piyasa koşullarındaki değerinin tespiti yanında teminat olarak alınacak gayrimenkullerin yasal ve mevcut açıdan uygunluklarını yani teminata uygunluklarını da incelemektedir.

Bu incelemeler temel olarak gayrimenkullerin (arsa- arazi, bina vb.) imar kanunlarına ve yönetmeliklere uygun olarak inşa edilip edilmediklerinin yanında yapı için riskli yapı beyanı varsa, bu beyan neticesinde gayrimenkulün yıkılıp tekrar inşa edilip edilemeyeceğinin tespitini kapsamaktadır.

Bu araştırma esnasında ilgili mevzuat uyarınca bulunması gerekli izin, belge ve yerine getirilmesi zorunlu yasal gerekleri, imar mevzuatına (ruhsat ve ekleri, yapı kullanma izin belgesi, proje vb.) uygun olarak inşa edilmiş kısımları, kazanılmış hakları, üzerinde yapı bulunan taşınmazlarda inşaat seviyesi, ruhsat ve eklerinden temin edilen brüt kullanım alanı ve niteliği gibi özellikleri esas alınır.

Bunun yanı sıra; alınması düşünülen taşınmazın kat irtifaklı / kat mülkiyetli tapuya sahip olması halinde, ana gayrimenkulün projesindeki vaziyet planına uygunluğu ve kat planlarında gösterilen bina içindeki konumunun, satışa konu daire ile aynı kat ve konumda olması, projesindeki ölçülerin, yerinde tatbik edilen daire ile uyumu, bina ortak alanlarından eklenen kısımların olmaması, projesinde gösterilen taşıyıcı kolonların uyumunun kontrolleri yapılmaktadır.

Gayrimenkulün niteliğine göre ticari vasıf taşıyan taşınmazların amortisman ölçütleri, tarım arazilerinin kullanılır olup olmadığının belirlenmesi, tarım arazilerinde sulama, yol ve taşıma gibi ölçütlerin yeterli olup olmadığı, kullanım imkanlarının ne derece yeterlilikte olduğu, imara açık olduğu koşulları ve kısıtlamalarının neler olduğu ve yapılaşma hakkına sahip olup olmadığının belirlenmesi gibi daha pek çok maddeyle örneklendirebileceğimiz özellikleri araştırılmaktadır.

Buraya kadar anlatılan kısımlar, değerleme konusu taşınmazın yerinde yapılan gözlem ve inceleme esnasında tespit edilen teknik konuları içermektedir.

Sonraki aşamada Teminat amaçlı değerleme ye konu gayrimenkullerin hangi yetkili kuruma bağlıysa (Çevre Şehircilik Bakanlığı, Belediye, Tapu Kadastro Müdürlüğü vb.) o kurumdan gerekli imar arşiv dosyasından ilgili evrakların (yapı ruhsatının, yapı kullanma izin belgesi (iskan belgesi), tutanak, zabıt, cezai unsur içeren belgelerin varlığı vb.)  ve projelerin detaylı olarak incelenmesi sağlanmaktadır. Bu evraklarda görülen yıkım kararı, imar iptali, iskan iptali ya da ruhsat iptali gibi değerlemede problem yaratacak olumsuz unsurlar bulunuyorsa; gayrimenkulün satış konusuna nasıl yansıyacağı mevcut durumuyla karşılaştırılmaktadır.

Raporun sonuç kısmında ise alınacak taşınmazın güncel piyasa şartlarındaki yasal veya mevcut değerinin ne kadar olduğu belirtilmektedir.

Hazırlanan rapora göre, kredi başvurusunda bulunulan banka finans kurumu yetkilileri, kredinin onaylanmasında bir sakınca olmadığına karar vermektedir.

TEMİNAT AMAÇLI DEĞERLEME
Başa dön
tr_TRTR
Whatsapp
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Size nasıl yardımcı olabiliriz?