Aden Değerleme

Gayrimenkul sektöründeki tecrübemizle; değerleme, danışmanlık, en iyi kullanım etüdü, proje değerleme, piyasa araştırmaları konularında, dünya standartlarında bağımsız, tarafsız, bilimsel hizmet vermekteyiz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çıkartılan kentsel dönüşüm yasası, şehrin bir bölümünün veya ciddi anlamda büyük bir kısmının yada bir parselin, olası depremlere karşı zemin ve üzerindeki yapının risk değerlerinin belirlenmesi, olası depremde yıkılması ve yıkılırken çevredeki diğer yapılara zarar vermesi olasılıkları da dikkate alınarak, riskli toprak zemin ve riskli yapıların kullanım dışına çıkarılması, yerine zeminin yapısına uygun taşıyıcı sistemli yapıların yapılması, olası depremlerde yaşanabilecek can ve mal kaybının en aza indirilmesi, kentin dokusunda bozukluk yaratan yapı sorunlarının giderilmesi için yapılan tüm kamusal çalışmaları kapsamaktadır.

Dönüşüm kararı ve süreci; hak sahiplerinin ve yenileme sürecine dahil olan tarafların mülkiyetindeki gayrimenkuller ve yeni bir proje dahilinde oluşacak gayrimenkullerdeki mevcut ve dağıtım sonrasındaki haklarının belirlenmesi, değerleme raporlarının hazırlanması, hukuksal süreçte izlemeleri gereken yolların vb. adımların detaylıca sunulduğu hizmete kentsel dönüşüm sürecinde değerleme ve danışmanlık hizmeti denilmektedir.

Özellikle metropollerde bu kavramı sık sık duymaya başladığımız günümüzde, daha modern ve görüntü olarak daha yaşanılabilir alanlar elde edilmesi adına devletin çıkardığı kanun kapsamında yenileme çalışmaları düzenlenmektedir. Gecekondu vb. yapıların yıkılıp dönüştürülerek görüntünün şehir düzenlemesine uygun hale getirilmesi, kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, afet riski olan yapıların yıkılarak olması gereken standartlarda yeni yapıların inşa edilmesi gibi süreçler kentsel dönüşüm kapsamında danışmanlık alınan hizmetler arasındadır.

Bahsettiğimiz süreçler için Aden Değerleme firması olarak bizler, riskli alan olarak belirlenen kentsel dönüşüm arazilerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yenilenmesi bir zorunluluk olarak gösterilmiş gayrimenkullerin değerleme raporlarını BDDK ve SPK lisansına sahip bir kuruluş olarak hazırlamaktayız. Firmamız kentsel dönüşüm sürecinde değerleme ve danışmanlık hizmeti kapsamında 6306 sayılı kanunun 15. Maddesine istinaden riskli yapıların değer tespitini, yeni kanun değişikliklerine göre kentsel yenileme alanında profesyonel olarak değerleme ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK NELERİ KAPSAR? 

Öncelikle, kentsel dönüşüm sürecinde değerlendirilecek gayrimenkullerin mevcut durum analizi ve değer tespit raporları hazırlanmaktadır. Bu rapor sonrasında oluşturulacak yeni projede, paylaşım ve dağıtım modelinin nasıl olacağını gösteren “Mevcut Proje Şerefiyelendirme (İtibar değeri anlamına gelmektedir) Raporu” da hazırlanır.

Ardından yeni projeye ait şerefiyelendirme raporları hazırlanarak aynı zamanda yeni proje için fiyat analizi ve değer tespit çalışmaları da yapılır. Bölge genelindeki gayrimenkullerin kıyas raporları hazırlanır.

Bu bahsettiğimiz süreçler piyasa genelinde oldukça önem taşır. Konuyla ilgili geliştirici çalışmalar yapan firmaların geneline bakıldığında, değerleme raporları üzerine paylaşım ve dağıtım yaptıkları görülmüştür. Bu nedenle durum tespiti en önemli aşama olarak karşımıza çıkmaktadır. Taşınmazların güncel imar durumu, plan değişikliği olasılıkları vb. dikkatle ele alınması gerekmektedir.

Sonra ki aşamada elde edilen veriler üzerine geliştirilen mimari projenin hak sahipleri ve geliştiriciler arasındaki paylaşım oranları belirlenmektedir. Yeni projeyle ilgili detaylı pazar araştırması yapılarak yeni proje ile eski projenin kıyaslanması yapılır. Toplanan bilgiler ışığında geliştirici firmalar ile hak sahipleri arasında alan üzerinden ya da değer üzerinden anlaşmalar sağlanır. Böylelikle kentsel dönüşüm sürecinde değerleme ve danışmanlık süreçleri eksiksiz olarak tamamlanmış olur.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Scroll to top
de_DE_formalDE
Whatsapp
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Size nasıl yardımcı olabiliriz?