Aden Değerleme

Gayrimenkul sektöründeki tecrübemizle; değerleme, danışmanlık, en iyi kullanım etüdü, proje değerleme, piyasa araştırmaları konularında, dünya standartlarında bağımsız, tarafsız, bilimsel hizmet vermekteyiz.

MAKİNE DEĞERLEME HAKKINDA DETAYLI BİLGİ

Makine değerleme, fabrikalardaki ve imalathanelerdeki makinelerin ve bu makinelerin teçhizatlarının; üretim amaçlı taşınmazların ve genel yapı itibariyle varlıkların maddi olarak değerlendirilmesi süreci için yapılan değerleme aşamalarıdır. Bu aşama sayesinde makinelerin her açıdan değerlemesi belirlenebilirken aynı zamanda daha faydalı bir ömür geçirebilmeleri adına değerlerinin belirlenebileceği raporlar da elde edilebilmektedir.

Piyasa genelinde değerleme konusu son yıllarda giderek önemini arttırmaktadır. Bu raporlama süreci içerisinde ürünlerin markaları, yaşları, modelleri, güncel durumları, teknolojik olarak ne durumda oldukları, ekonomik olarak ne durumda oldukları, adetleri, kapasiteleri, malzemelerinin kalitesi, ikinci el olarak satışlarında ne gibi bir durumda oldukları belirlenerek piyasa değerlerinde ne durumda oldukları tespit edilebilmektedir.

HANGİ SEKTÖRLERDE MAKİNE DEĞERLEME ÇALIŞMASI YAPILIR? 

 • Çeşitli iş kolları için çalışmalar yapan endüstriyel tesislerde,
 • Çimento tesislerinde,
 • Demir-Çelik üretim tesislerinde,
 • Tersanelerde ve limanlarda,
 • Su dolum tesislerinde,
 • Turizm tesislerinde,
 • İş makinelerinde,
 • Enerji üretim tesislerinde,
 • Hem yurt içindeki hem yurt dışındaki yatlarda ve gemilerde,
 • Arıtma tesislerinde,
 • Sağlık tesislerinde,
 • Akaryakıt istasyonlarında ve akaryakıt dolum tesislerinde,
 • Trenlerde ve araçlarda,
 • Balık üretim tesislerinde makine değerleme çalışmaları yapılarak maddi duran varlıkların faydalı ömür konusunda daha verimli olabilmesi adına raporlamalar yapılır.

DEĞERLEMENİN AMACI NEDİR? 

Makine değerlemenin amacı, işletmelerin bu makinelerle birlikte göstermiş oldukları faaliyetlerin sonucunun ne olduğunu ve söz konusu işletmelerin finansal olarak hangi durumda olduğunu açıkça görebilmek için bir tespit süreci geçirmektir.

Bir işletmeye ait olan varlıklar, işletmenin kurulduğu ilk dönemden itibaren yıllar geçtikçe cari değer olarak değişikliklerle karşılaşabilmektedir. Çünkü zaman içerisinde ekonomik hayatta meydana gelecek farklılıklar, dahil olunan piyasa koşullarındaki değişiklikler ve teknolojik alandaki gelişmeler varlıkların güncel değerleri ve defter değerleri arasında farklılıklar meydana getirebilmektedir. Bu farklılıkların ortaya çıkarılıp detaylı olarak değerlendirme altına alınabilmesi için de makine değerleme raporu ortaya çıkartılır.

Aynı zamanda sanayi alanında gerçekleştirilecek yatırımlarda, kredilerin yatırım projesi kapsamında değerlendirilmesi ve yatırım süreci sona erdikten sonra firmanın kendi bünyesinde var olan sabit varlıkların zaman içerisinde mutlaka değerleme sürecine sokulması ihtiyacı ortaya çıkartıldığından, değerleme hizmetleri işletmeler için her geçen gün daha da önem kazanmaktadır.

Makine Değerleme Nasıl Yapılır?

Yapılacak değerleme ekipmanlar üzerinden gerçekleştirildiğinden, bu değerlemeyi yapacak uzmanın pek çok ayrıntı noktasını ele alması ve verileri dikkatli bir şekilde analiz etmesi gerekmektedir. Makine değerleme süreci kapsamında her bir aşamanın kendine has detaylı inceleme süreçleri bulunur. Örneğin; ilk olarak tespitlerin yapılabilmesi için değerlemenin yapılacağı yere saha ziyareti yapılarak makro nitelikler belirlenmektedir. Bunlar kısıtlı hammadde kaynakları, tesisin toplam kapasitesi, tesisin çevresi ile ilişkisi, mülkiyet bilgilerinin detaylıca incelenmesi, tesisin verimliliğinin belirlenmesi, bulunulan arsa ile alakalı kullanım sürelerinin ve haklarının incelenmesi gibi süreçlerden geçilmektedir.

Daha mikro niteliklerin incelenmesi kapsamında ise değerlemesi yapılacak makinelerin modelleri, markaları, kapasiteleri, seri numaraları, teknolojik olarak hangi durumda oldukları gibi bilgiler belirlenerek analiz süreçleri tamamlanmaktadır.

MAKİNE DEĞERLEME HAKKINDA DETAYLI BİLGİ
Scroll to top
arAR
Whatsapp
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Size nasıl yardımcı olabiliriz?