Aden Değerleme

Gayrimenkul sektöründeki tecrübemizle; değerleme, danışmanlık, en iyi kullanım etüdü, proje değerleme, piyasa araştırmaları konularında, dünya standartlarında bağımsız, tarafsız, bilimsel hizmet vermekteyiz.

CBS’nin Gayrimenkul Değerlemede ki Gücü

gayrimenkul

Gayrimenkul yönetimi ile ilgili yapılan araştırmalarda, insan öznelliğinin ve etkisinin düşmesi ayrıca analizlerin kapsamının artırmasının ön plana daha fazla çıktığı günümüzde, konum tabanlı veri analizlerinin uygulanmasındaki uzmanlık gereksinimi de dikkat çekmektedir.

Günümüzde, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), mekânsal bir sektör olan gayrimenkul çalışmalarında etkin bir şekilde yerini almaktadır. Gayrimenkul değerleme uzmanları için konuma dayalı bilgiler ise, mülk değerini etkileyen belirleyici faktörlerden birisi haline dönüşmüştür. CBS, değerleme uzmanlarına konumun gerçek etkisini ölçmeyi ve buna bağlı olarak değerleme, piyasa araştırması ve emlak danışmanlığı dahil olmak üzere birçok alanda uygun kararların alınabilmesine olanak sağlamaktadır.

Gayrimenkul değerlemede CBS ile analiz edebilmenin  ve değer haritaları oluşturmanın sağladığı faydalar ile birlikte kolaylıklar aşağıdaki gibi özetlenebilir;

 • Hatalı ve uyumsuz değerlerin kolaylıkla saptanması
 • Değerleme modellerinin hassasiyetini artırarak, daha doğru değer tespitlerinde bulunabilinmesi,
 • Mekânsal bilgiler ile zenginleştirilmiş verilerin görüntülenmesi
 • Verilerin özünde tercihler ve alışkanlıkların ortaya konulması,
 • Verimliliği ve gayrimenkul analizini iyileştirmek adına metrekare başına gayrimenkul fiyatını, gayrimenkullerin karşılaştırılması
 • Satış oranlarının hızla haritalanması,
 • Geleneksel ve geliştirilmiş mekânsal analiz, modelleme yöntemleri aracılığıyla, değerleme ve analizleri güçlendirmek

Başka bir bakış açısıyla konuma bağlı özelliklere erişim sağlanarak, değerlemede araştırmaların doğruluk düzeyini

artırabilmek mümkün olmaktadır. Gayrimenkul araştırmalarında CBS’nin diğer yaygın kullanım alanı ise değer haritalarının oluşturulmasıdır. Değer

haritaları aşağıda belirtildiği gibi birçok alansal değer analizlerinde kolaylık sağlayabilmektedir;

 • Gayrimenkul değerlerinin karşılaştırılması,
 • Bölgesel değer değişim hızının ve türünün belirlenmesi,
 • Gayrimenkul değerlerinin zamansal değişiminin haritalanması,
 • Değer ve öznitelik ilişkilerinin izlenebilmesi,
 • Yatırım fırsatlarının saptanması,
 • Değer anomalilerinin tespit edilmesi,

 

Risk Haritalarının Önemli

Risk haritalarının oluşturulması gayrimenkul değerleme araştırmalarında doğrudan dikkate alınması gereken önemli bir konudur. CBS platformunun, risk analizlerinde başarılı bir performans sergilediği ve bölgesel değerlendirmelerde de belirleyici rolü olduğu bilinmektedir. Böylelikle, gelişmiş konum tabanlı verilerin entegrasyonu, analizi ve toplanması gayrimenkul uzmanlarına araştırma aşamasında ve gayrimenkullerin potansiyel alıcılara sergilenmesi konusunda rekabet üstünlüğü sağlamaktadır.

Sonuç olarak, gayrimenkul değerlemesinin daha geniş ölçekte gerçekleştirilebilmesi, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanılmasıyla çok daha ekonomik ve kolay hale gelmektedir. CBS, uzmanlara çeşitli işlemler uygulayabilmek ve geniş kapsamda veri kaynaklarını toplamak için güçlü bir platform sunmaktadır. CBS ile oluşturulan değer haritalarının,  gayrimenkul yatırım kararlarında nasıl kullanılması gerektiği konusunda, Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık olarak kapsamlı danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

CBS’nin Gayrimenkul Değerlemede ki Gücü
Scroll to top
arAR
Whatsapp
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Size nasıl yardımcı olabiliriz?