Aden Değerleme

Gayrimenkul sektöründeki tecrübemizle; değerleme, danışmanlık, en iyi kullanım etüdü, proje değerleme, piyasa araştırmaları konularında, dünya standartlarında bağımsız, tarafsız, bilimsel hizmet vermekteyiz.

İMAR BARIŞ KANUNU NEDİR?

İmar barış kanunu, taşınmaz gayrimenkullerin arasından ruhsatsız olanların ve bulunduğu koşullara göre aykırı ruhsat bulunanların devlet tarafından getirilen “imar affı” ile ruhsatlarının yeniden düzenlenmesi durumunu ortaya çıkarmıştır. İmar barışı kanununa göre; anayasada bulunan 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen geçici 16. Madde ile yaşanacak afet risklerine karşı hazırlık oluşturulmaya çalışılmış, bu kapsamda ruhsatsız olan veya İmar Kanunu’na aykırı ruhsatı bulunan yapıların bir kaydı oluşturularak bu yapıların İmar barışı kapsamı içerisine alınması sağlanmıştır.

Bahsettiğimiz amaç kapsamında 31.12.2017 tarihinden önce oluşturulmuş gayrimenkul yapıları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bu bakanlığın yetki vereceği kurumlara başvurulması, çıkartılan affın içeriğinde yer alan şartların yerine getirilmesi ve 31.12.2018 tarihine kadar bu işlemler için kayıt bedelinin ödenerek “Yapı Kayıt Belgesi’nin alınması şartı belirlenmiştir. Alınan bu belge sayesinde kayıt dışı olan, yıkım kararı bulunan ve bu yapılarla ilgili kesinleşmiş var olan idari para cezalarının ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.

İMAR BARIŞI KAPSAMINDAKİ YENİLİKLER

Mülk sahiplerine oldukça sevindirici bir haber olan imar affı, süre olarak daha da uzatılarak 31.12.2018 tarihinden başvuru süreci 15.06.2019 tarihine kadar uzatılmış ve hatta yapılacak Yapı Kayıt belgesi ödemeleri de 30.06.2019 tarihine kadar süre uzatılmıştır. Böylelikle sürecin içerisinde yer alacak değerleme firmaları ve konuyla bağlantılı oldukları iş ortakları da hem tespit, hem inceleme, hem hesap süreçlerini profesyonel boyutta imar barışı danışmanlığıkapsamında gerçekleştirmişlerdir.

İmar Barışı sürecinin getirdiği yenilikler pek çok konut sahibine oldukça iyi avantajlar sağlamaktadır. Bu geçici kanun dolayısıyla kaçak yapılar ve uygunsuz ruhsatı bulunan yapılar kayıt altına alınarak yasal bağlamda bir statü elde etmiştir. Özellikle gecekondu vb. yapılar bu aftan yararlanarak tapulu ve değer gören yapılar haline dönüştürülmüştür.

Bununla birlikte bu yapıların üzerinde bulunan yıkım kararları ve ruhsatın olmamasından kaynaklı para cezaları kaldırılarak konut sahipleri ve devlet arasında anlaşmalı yasal düzenlemeler oluşturulmuştur. Aynı zamanda devletin çıkarmış olduğu bu yasayla birlikte yasal olarak bir statü sahibi olan yapılar otomatikman banka kredisi kullanımına uygun hale dönüştürülmüştür. Böylelikle hem yapı değerleri yükselmiş, hem de ticari mülk kapsamına da giren yapıların iş yeri açma ruhsatı alabilmesinin önü açılmıştır.

İMAR BARIŞ KANUNU NEDİR?
Scroll to top
arAR
Whatsapp
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Size nasıl yardımcı olabiliriz?