Aden Değerleme

Gayrimenkul sektöründeki tecrübemizle; değerleme, danışmanlık, en iyi kullanım etüdü, proje değerleme, piyasa araştırmaları konularında, dünya standartlarında bağımsız, tarafsız, bilimsel hizmet vermekteyiz.

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE MADDİ DURAN VARLIKLARIN YENİDEN DEĞERLENDİRMESİ

2001 yılına kadar Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) adıyla yayınlanan bu standartlar bu yıldan sonra Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) olarak yayımlanmaya başlamıştır. 2002 yılında tüm Avrupa Birliği ülkeleri bu standartlara tabi olacağını duyurmuştur. Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında ülkemizde 2017 yılında UFRS standartlarını kabul etmiştir. UFRS’nin oluşturulma sebebi ortak bir raporlama dili oluşturmak ve küresel ölçekte şirketlerin mali tablolarının anlaşılır ve karşılaştırılabilir hale getirmektir.

Toplumun bütün kesimlerini ekonomik, sosyal ve politik açıdan etkileyen enflasyon, fiyatların genel seviyesindeki bir artış olarak tanımlanır. Son 30 yılda süre gelen yüksek enflasyon işletmeleri de olumsuz yönde etkilemiş ve bu olumsuz etkinin izleri aynı zamanda işletmelerin finansal tablolarında da net bir şekilde görülmüştür.

Enflasyonist dönemlerde bilanço aktifine kayıtlı varlıkların kayıtlı değerleri ile güncel değerlerinin farklı olması, özellikle işletmelerin faaliyetlerinin sonucunu ve akışını gösteren mali tabloların doğruluk ve güvenilirliklerini tartışılır hale getirmektedir. Enflasyon, finansal tabloların homojenliğini bozmakta, bilançoların aktif yapısını anlamsızlaştırmakta ve gelir tablolarında enflasyon karlarının oluşmasına neden olabilmektedir.

Ülkemizde mali tabloların enflasyon dikkate alınarak düzeltilmesi işlemi en son “31/12/2003 Tarihli Bilançoların Vergi Enflasyon Muhasebesi Uygulaması” çerçevesinde yapılmıştır. Bu tarihten sonra bilançoda yer alan kıymetlerin değeri, edinim tarihlerindeki maliyetleri ile varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Varlıkların işletmeye girdiği tarihteki değerleri ile ekonomik, politik ve teknolojik gelişmeler varlığın kullanımına bağlı olarak mevcut piyasa koşullarındaki değerleri birbirinden farklılık gösterebilmektedir. Küreselleşen dünya ve artan rekabet ile birlikte şirketlerin dünyaya açılabilmesi, piyasalara entegre olabilmesi için finansal tablolarının uyumlaştırılması ve ortak bir disiplinle uluslararası pazarda kabul edilmesi için Uluslararası Değerleme Standartları’na (UDS) uyum zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda maddi duran varlıkların öncelikle envanterinin oluşturulması ve gerçeğe uygun bir şekilde yeniden değerlemesinin yapılması bir muhasebe süreci olmaktan ziyade, beraberinde farklı çözümler getiren bir gereklilik haline gelmiştir.

İşletmelerin bilançoda yer alan duran varlıklarını UDS’nın belirlediği yöntemlerle belirli periyodik dönemlerde yeniden değerlemeye tabi tutmaları, vergisel avantaj elde etmek ve kredibilitelerini düzenlemek amacıyla fayda sağlayacaktır. Bu çalışma duran varlıkların bir kısmı veya tümü için yapılabilmektedir.

Şirketlerin aktiflerinde yer alan maddi duran varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişim periyodu yeniden değerlemenin periyoduyla aynı olmalıdır. Piyasa verileri (enflasyon, kur değişimi, vb.) incelendiğinde ülkemiz ve günümüz dünya koşullarında tüm iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesinin yıllık olarak yapılmasının şirketlere avantaj sağlayacağı aşikardır.

Yeterli tecrübe ve bilgi birikimine sahip, SPK Lisanslı Makine Mühendisi Değerleme Uzmanları tarafından iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi, makine-ekipman, tesis, kara-hava-deniz taşıt araçlarının değerleme çalışmaları, envanter sayımı, yatırım izleme ve durum tespitlerinin doğru ve kaliteli şekilde raporlanması varlık sahibi kurum ve kişiler açısından büyük önem arz etmektedir. Detaylı bilgiye (www.adendegerleme.com) üzerinden ulaşılabilir.

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE MADDİ DURAN VARLIKLARIN YENİDEN DEĞERLENDİRMESİ
Scroll to top
de_DE_formalDE
Whatsapp
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Size nasıl yardımcı olabiliriz?