Aden Değerleme

Gayrimenkul sektöründeki tecrübemizle; değerleme, danışmanlık, en iyi kullanım etüdü, proje değerleme, piyasa araştırmaları konularında, dünya standartlarında bağımsız, tarafsız, bilimsel hizmet vermekteyiz.

MAKİNE DEĞERLEME NEDİR?

Makine değerleme, endüstriyel üretim hatları ve bu üretim faaliyeti içerisinde yer alan ana ve yardımcı makine-ekipmanlar, taşıt araçları, iş makineleri, kara, hava, deniz araçları, ofis mobilya ve demirbaşları vb. maddi duran varlıkların gerekli analiz ve değerlemenin amacına uygun yaklaşımlarla pazardaki değerinin belirlenme sürecidir.

Makine değerlemeye konu maddi duran varlıklar ekonomik ömürleri, fiziki yıpranmaları, taşıdıkları teknolojik-ekonomik demodelik riskleri açısından değerleme yaklaşımları ile birlikte diğer taşınmaz türlerinden belirgin bir şekilde ayrılmaktadır.

 • Tesis Değerlemesi

Endüstriyel üretime konu tüm sektörlerde yer alan makine-ekipmanların değerlendirilmesinin  yanı sıra Otomotiv Sanayisi, Sağlık ve İlaç, Taşımacılık ve Lojistik, Turizm ve Teknoloji       şirketlerinin bünyesinde yer alan tüm maddi duran varlıkların bir bütün olarak yerinde değerlendirilmesi

 • Makine / Varlık Sayım ve Değerlemesi

Ünite/hat veya tekil olarak makine, hat, ekipman ve demirbaşların değerlendirilmesi

 • Kara Araçları

İş makineleri (kepçe, ekskavatör, kamyon vb.), demiryolu araçları (lokomotif, yük ve yolcu vagonları) ve taşıt araçları değerlendirilmesi

 • Deniz Araçları

Gemi (yük, yolcu ve servis) ve Yat (motoryat, yelkenli, sürat teknesi, bot, jetski, gezi teknesi, gulet, katamaran) değerlendirilmesi

 • Hava Araçları

Uçak (yolcu, kargo, özel jet) ve helikopter değerlendirilmesi

 • Enerji Tesisleri

Yenilenebilir (jeotermal, güneş, rüzgar, hidroelektrik, biyokütle), termik (kömür, kojenerasyon, kombine çevrim)

MAKİNE DEĞERLEME NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Makine değerleme sürecinde ilk adım değerleme çalışmasının hangi amaca yönelik yapıldığının analizi olup bu amaca uygun değer tanımının belirlenmesi akabinde değerleme uzmanının bir veya birden fazla değerleme yaklaşımını birlikte kullanmasıyla devam eder.

Sürecin devamında Değerleme Uzmanının, her aşamada birçok parametre ve veriyi analiz etmesi gerekmektedir. Tespit amaçlı yapılacak saha ziyaretinden başlayarak makro nitelik ve özellikler açısından; tesis kapasitesi, verimliliği, kısıtlı hammadde kaynakları, çevre ile ilişkilerinin belirlenmesi fabrikanın içinde bulunduğu arsa ve binalara ilişkin sınırlı süreli kullanım hakları, mülkiyet bilgilerinin incelenmesi ve değerlemenin amacına uygun şekilde sınıflandırılması gibi faktörler, mikro niteliklerin tespitinde ise değerleme konusu makinenin marka, model, seri numarası, kapasitesi, teknolojik durumu gibi tanımlayıcı ve tamamlayıcı bilgiler mutlaka tespit edilmeli ve bütünüyle doğru analiz edilmelidir.

Makine değerleme sürecinde Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi’ nin (IVSC) yayınladığı standartlar çerçevesinde raporlamalar yapılmaktadır.

MAKİNE DEĞERLEME RAPORUNA NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR?

Gayrimenkul dışındaki maddi varlıkların değerinin tespit edilmesi;

 • Makine-Ekipmanların Alım Satım İşlemleri
 • Küreselleşen Dünya ve UFRS Uyum Sürecinde Yeniden Değerleme
 • Sigortaya Esas Değer Tespiti
 • Yurt İçi / Yurt Dışı İş Ortaklıkları, Fon veya Tedarikçi İş birlikleri
 • Şirket Değerleme, Birleşme ve Bölünmeleri
 • Finansal Kiralama İşlemleri (Sat-Geri Kirala)
 • Kredi Talebi Üzerine Maddi Duran Varlıkların Teminata veya Rehne Konu Edilmeleri
 • Uluslararası Yatırım Kararları Almak
 • Yönetim Kararları
 • Kamulaştırma, Şirket Tasfiyesi
 • Halka Arz İşlemleri
 • Bağımsız Denetim İşlemleri gibi çalışmalar için yapılmaktadır.

Varlıkların işletmeye girdiği tarihteki değerleri ile ekonomik, politik, teknolojik gelişmeler ile birlikte varlığın kullanımına bağlı olarak mevcut piyasa koşullarındaki değerleri birbirinden farklılık gösterebilmektedir. Küreselleşen dünya ve artan rekabet ile birlikte şirketlerin dünyaya açılabilmesi, piyasalara entegre olabilmesi için finansal tablolarının uyumlaştırılması ve ortak bir disiplinle uluslararası pazarda kabul edilmesi için Uluslararası Değerleme Standartlarına uyum zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda maddi duran varlıkların öncelikle envanterinin oluşturulması ve gerçeğe uygun bir şekilde yeniden değerlemesinin yapılması bir muhasebe süreci olmaktan ziyade beraberinde farklı çözümleri getiren bir gereklilik haline gelmiştir.

Şirketimiz Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. makine-ekipman, tesis, kara-hava-deniz taşıt araçları, tüm maddi duran varlıkların değerlemesi, envanter sayımı ve yatırım izleme ve durum tespitleri konularında sektör içerisindeki yetkin ve tecrübeli SPK Lisanslı uzman makine mühendislerinden oluşan kadrosunun deneyimi ve bilgi birikimi ile birlikte müşteri odaklı ve kaliteli hizmetleriyle ön planda yer almaktadır.

MAKİNE DEĞERLEME NEDİR?
Scroll to top
de_DE_formalDE
Whatsapp
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Size nasıl yardımcı olabiliriz?