Aden Değerleme

Gayrimenkul sektöründeki tecrübemizle; değerleme, danışmanlık, en iyi kullanım etüdü, proje değerleme, piyasa araştırmaları konularında, dünya standartlarında bağımsız, tarafsız, bilimsel hizmet vermekteyiz.

Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Nedir?

Kat Mülkiyeti

Mülk sahibi olma ve mülk edinme sürecindeki prosedürler içerisinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti kavramları önem taşımaktadır.

Ev, dükkan gibi gayrimenkulleri satın alma süreçlerinde karşımıza çıkan kavramlardan olan kat irtifakı ve kat mülkiyeti bu gayrimenkullerin hukuki durumuna dair bizlere bazı ön bilgiler sunmaktadır. Bir ev satışında, bir depo ya da dükkan satışında bu taşınmazların satın alma süreçlerinde karşılaştığımız irtifak ve mülkiyet kavramları, satışın prosedürüne göre değişiklik göstermektedir. Çünkü bu iki kavram arasında çok temel farklar bulunur ve bu farklara göre bir gayrimenkul edinmek için takip edilmesi gereken hukuki süreçler karşımıza çıkar.

Kat İrtifakı Ne Anlama Gelir?

Kat irtifakı ; yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, arsa maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından, Kat Mülkiyeti Kanununa hükümlerine göre irtifak hakları kurulması anlamına gelmektedir.

Kat irtifakı yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas bir hak olup aynı zamanda hukuki olarak da kişilerin bu inşalar üzerinde kendi adlarına ait bir hak durumlarının oluşması da ancak alınacak irtifakla mümkün olmaktadır.

Hukuksal olarak geçerli bir dayanağa sahip olmak için kurulan kat irtifakları, ülkemizde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne gidilerek başvuru yapmaktadır. Başvuru için yönetim planı, vaziyet planı, vergi numarası, tapu senedi, nüfus cüzdan fotokopisi ve durumun anlatıldığı dilekçeler belge olarak müdürlüğe sunulmaktadır.

Kat Mülkiyeti Ne Anlama Gelir?

İnşaatı tamamlanmış ev, bina, dükkan vb. gayrimenkuller için öncelikle ilgili Belediyenin İmar Müdürlüğü’ne başvurulması ve iskan alınması gerekmektedir. Anlam olarak “Oturum İzni Belgesi” şeklinde kabul edilen iskan kavramı, inşaatı tamamlanan yapının ilgili imar planına uygun ve kabul görmüş proje çizimine uyulup uyulmadan inşa edildiğini bizlere göstermektedir. Bu durumda da planlarına uygun inşa edilmediği belirlenen yapılara iskan belgesi düzenlenememektedir.

Kat mülkiyeti ancak iskan belgesi alındıktan sonrasında elde edilebilirliği olan bir belgedir. İskan belgesi verilmeyen yapıların içerisinde doğal gaz aboneliği, su aboneliği ya da elektrik aboneliği açtırabilmek de imkansızdır. Bunun dışında her şey uygun olarak tamamlanıp iskan alındığı takdirde, kat irtifakı mutlaka kat mülkiyetine çevrilmiş olmalıdır. Çünkü her şeyiyle tamamlanmış projelerde kat mülkiyetinin alınması zorunludur.

Kat mülkiyeti kavramı bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkı olarak tanımlanmakla birlikte yasal olarak geçerliliği olan bir belge elde edinilmesi için kat irtifakının mutlaka kat mülkiyetine geçirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sahip olunan gayrimenkulün şahsına ait olduğunu belirtecek bir belge de bulunmayacağı için bu süreçlerle ilgili yasal zorunluluk yerine getirilmemiş olacağından yasal hakların da elde edilmesi mümkün olmayacaktır .Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka kat mülkiyetini almış olmanız gerekmektedir.

Kat İrtifakı ile Kat Mülkiyeti Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti farkları konusunda tanımlardan yola çıkarak dahi açıklama getirmek mümkündür.  Kat irtifakı kavramında henüz bir yapının varlığından söz edilemeyip sadece inşaat aşamasında bir yapının varlığından söz edilirken kat mülkiyetinde ise yapı tamamlanmış, bir mülkiyet sahibi olunmuştur. Temelde bu iki kavramı birbirinden ayıran fark, kat irtifakının inşaat başlamadan hangi katta hangi yerin mülkiyetinin kime ait olduğunu önceden belirlemesi ve kat mülkiyetinin ise yapı tamamlandıktan sonra bu yapılar üzerinde kurulan mülkiyet hakkına dair resmi belgenin hak sahibi kişilere verilmesidir.

Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Nedir?
Scroll to top
de_DE_formalDE
Whatsapp
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Size nasıl yardımcı olabiliriz?