Aden Değerleme

Gayrimenkul sektöründeki tecrübemizle; değerleme, danışmanlık, en iyi kullanım etüdü, proje değerleme, piyasa araştırmaları konularında, dünya standartlarında bağımsız, tarafsız, bilimsel hizmet vermekteyiz.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE PAZAR ARAŞTIRMASI VE SEKTÖRE DAİR ANALİZ SÜREÇLERİ

lobal düzeyde geniş ve pek çok alt dalı bulunan gayrimenkul sektörü, çok büyük yatırımlara konu olduğundan bu süreçler için eksiksiz analizler ve araştırmaların yapılması gerekmektedir. Özellikle yatırıma söz konusu olacak süreçlerin derinlemesine alanında uzman ekipler tarafından ele alınarak analizlerinin yapılması ve bu araştırmalar için profesyonel bir danışmanlık hizmetinin alınması, uzun vadede yatırımdan maddi ve manevi olarak gelecek gelir kaynağının, daha da arttırılmasına yardımcı olabilir.

Gayrimenkul

sektöründe pazar araştırması ve analiz süreçleri kapsamında ilk olarak yatırımın gerçekleştirileceği durumun, ürünün ya da somut alanın en temel özelliklerinin dikkatli bir şekilde derlenmesi gerekmektedir. Ardından süreçle ilgili toplanılacak artı/eksi durumların değerlendirilmesi, gelecek olası kârın belirlenmesi, bu yatırım süreciyle ilgilenen tarafların ve varsa rakip yatırımcıların detaylı bilgilerinin toplanması, müşteri olabilecek adaylar hakkında bilgi toplanması ve meydana çıkması ihtimal dahilinde olan risklerin belirlenmesi gibi adımlar atılmaktadır. Bu adımlar sonrasında düşünülen gayrimenkul yatırımları için bir karar aşamasına varılır.

Bahsettiğimiz tüm bu süreçler bir arada toplandığında, pazar araştırmalarının piyasa içerisinde başarıyla yer alabilmesi için oldukça önemli olduğuna değinebilmek faydalı olur. İster küçük çaplı yatırımlar, ister çok büyük yatırımlar söz konusu olsun; her durum için bu alanla alakalı alınacak hizmetler hedeflenen kâr noktasına ulaşılabilmesi için oldukça avantajlı durumlar yaratabilmektedir.

GAYRİMENKUL PAZAR ARAŞTIRMASI VE ANALİZ SÜREÇLERİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Gayrimenkul sektöründe pazar araştırması ve analiz süreçleri şu maddeler halinde özetlenebilir;

  • Yatırıma konu edilen bölgenin tüm detaylarıyla analiz edilmesi,
  • Hali hazırda hayata geçirilmiş projelerin ya da daha planlama aşamasında olan projelerin özellikle büyük getiri sağlayacak bölümlerinin detaylıca incelenip üzerinde fikirler üretilmesi,
  • Yatırım yapılacak olan bölgedeki arz-talep dengesinin ne olduğunun detaylıca araştırılması,
  • Hedef içerisinde olan pazar ihtiyacının analizinin yapılması,
  • Yatırımın söz konusu olduğu bölgede yapılan incelemeyle bu yatırımın ofis, konut, rezidans, ticari alan (otel vb.) gibi türlerden hangisi olursa o türün en uygun hangi planlama süreçlerinin yaşayacağının belirlenmesi,
  • Swot analize bağlı olarak yapılacak yatırımların güçlü ve zayıf yönlerinin yönlerinin tümüyle tespit edilmesi ve bu tespit süresince ortaya çıkması muhtemel olduğu belirlenen fırsatların değerleme raporuna eklenmesi,
  • Yatırım alanıyla benzerlik gösteren başka yatırım bölgelerinin pek çok yönden inceleme altına alınarak bu alanlarda var olan eksikliklerin ve oluşması muhtemel negatif durumların mercek altına alınarak kaçınılması ve negatifliklerin direkt olarak pozitif duruma dönüştürülebilmesinin açıklandığı raporların oluşturulması,
  • Yatırım bölgesinde varsa daha öncesinde yer alan gayrimenkullerin işletme gelirlerinin, kira gelirlerinin vb. gelir durumlarının analiz edilmesi,
  • Bölgede bulunan müşterilerin ne tür potansiyellere sahip olduklarının ve mevcut sosyo-ekonomik durumlarının belirlenmesi.
GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE PAZAR ARAŞTIRMASI VE SEKTÖRE DAİR ANALİZ SÜREÇLERİ
Scroll to top
arAR
Whatsapp
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Size nasıl yardımcı olabiliriz?