Aden Değerleme

Gayrimenkul sektöründeki tecrübemizle; değerleme, danışmanlık, en iyi kullanım etüdü, proje değerleme, piyasa araştırmaları konularında, dünya standartlarında bağımsız, tarafsız, bilimsel hizmet vermekteyiz.

GAYRİMENKUL PAZAR ANALİZİ VE DANIŞMANLIK

Gayrimenkul piyasasında yapılacak herhangi bir yatırımın, bu yatırımın esas konusu olacak durumun araştırılması sürecinde gayrimenkul pazar analizi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanılması oldukça önemlidir.

Yapılacak pazar analizleri; yatırımın oluşturulma sürecinden önce yatırıma konu olacak bölgenin, durumun ya da ürünün temel özellikleriyle ilgili bilgilerin toplanması, detaylı istihbaratların derlenmesi, getireceği kârın belirlenmesi, olası risklerin ortaya konulması, konuyla ilgilenen rakip yatırımcılar hakkında bilgilerin toplanması, konuyla ilgilenen müşteri adayları hakkında bilgilerin toplanması, bunların hepsinin bir araya getirilerek analiz edilmesi ve çıkan sonuçlar üzerinden yatırım konusunda nihai bir karara varmakla ilintilidir.

Bahsettiğimiz gayrimenkul pazar araştırmaları gayrimenkul piyasası için büyük küçük her bir yatırım için ciddi anlamda önem taşır. Hem analiz yönünde alınacak hizmet hem de bu konularda yatırımcı kişiye ya da kurumlara her alanda destek olunacak danışmanlık hizmetinin alınması, yapılması planlanan yatırımların hedeflerdeki kâra ulaşabilmesi için oldukça katkı sağlamaktadır.

GAYRİMENKUL PAZAR ANALİZİ HANGİ ALANLARDA YAPILIR? 

Gayrimenkul alanında yapılacak pazar analizlerine dahil olan araştırma alanları şu şekilde özetlenebilir;

  • Yatırıma konu olan bölgenin analiz edilmesi
  • Yatırım yapılması planlanan ya da hayata geçirilmiş projelerin büyük ölçekli rant sağlayabileceği kısımlarının detaylı olarak incelenip fikirler geliştirilmesi
  • Hedeflenen pazar ihtiyacının detaylı olarak analiz edilmesi
  • Belirlenen bölgede yapılarak gayrimenkul yatırımının konut, ofis, ticari alan, rezidans vb. türlerin hangisinde karar kılınırsa en uygun planlamanın gerçekleştirilebileceğinin belirlenmesi
  • Gayrimenkul pazar analizi unsurları içerisinde yer alan ”Swot” dediğimiz yatırımın güçlü ve zayıf yönlerinin belirlendiği, oluşabilecek fırsatların değerlendirilmesinin yapıldığı raporlamaların oluşturulması
  • Belirlenen yatırım alanına muadil olarak gösterilebilecek yatırımların çoklu yönden incelenerek eksikliklerinin, yarattığı farklılıkların ya da sonrasında ortaya çıkartabileceği ekstra fırsatların listelenmesi
  • Yatırıma konu olan bölgenin arz ve talep dengesinin ne durumda olduğunun belirlenmesi
  • Bölgeye ait müşterilerin potansiyelinin, sosyo-ekonomik durumlarının belirlenmesi
  • Bölgenin ikincil piyasasının ne durumda olduğunun incelenmesi
  • Yatırıma konu olacak bölgedeki daha önceden yapılmış olan gayrimenkuller konusunda kira getirilerinin, işletme getirilerinin vb. unsurların incelenmesi

GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK HİZMETİNİN ÖNEMİ 

Gayrimenkul danışmanlık hizmeti, az önce saymış olduğumuz değerleme analizlerinin profesyonel olarak alanında senelere dayanan deneyimleri bulunan firma ve uzmanlar tarafından doğru bir şekilde yapılabilmesine imkan sağlamaktadır. Yatırımcı kurum ve kişilerin bu hizmeti almalarındaki en büyük avantaj, yatırımlarını kesinlikle doğru sürede; doğru alanda ve kâr marjı en yüksek olacak şekilde yapabilmelerini mümkün kılmalarıdır.

Her yatırımcının isteği bilindiği üzere güvenilir ve sağlam yatırımlar yapmak olduğundan, Aden Değerleme olarak bizler sizlerin doğru yatırımlar yapmasını sağlamak, hali hazırda yapmış olduğunuz yatırımlarınızı en doğru şekilde yönetebilmenizi sağlamak adına gayrimenkul alanında verdiğimiz danışmanlık hizmetlerimizde verimliliği arttırıcı, yeni getirilerin sağlanacağı analizleri sizlere sunmaktayız. Bununla birlikte hazırlamış olduğumuz raporlarla birlikte yatırım portföyünüzü genişletmek ve daha başarılı olmanızı sağlamak çok daha kolay şekilde mümkün olmaktadır.

GAYRİMENKUL PAZAR ANALİZİ VE DANIŞMANLIK
Scroll to top
arAR
Whatsapp
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Size nasıl yardımcı olabiliriz?