Aden Değerleme

Gayrimenkul sektöründeki tecrübemizle; değerleme, danışmanlık, en iyi kullanım etüdü, proje değerleme, piyasa araştırmaları konularında, dünya standartlarında bağımsız, tarafsız, bilimsel hizmet vermekteyiz.

Yönetici Kadromuz

Ahmet KARABIYIK
Yönetim Kurulu Başkanı

1991 yılında Yıldız Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. İş yaşamına 1993 yılında Etüt Proje Sorumlusu olarak başlamış, çeşitli inşaat ve mühendislik firmalarında Saha Mühendisi, Proje Yöneticisi, Teknik Müdür, Proje Müdürü olarak çalışmıştır. 1996 yılında kendi mühendislik firmasını kurmuş, yurt içi ve yurt dışında metro, demiryolu, karayolu, baraj, boru hattı, otel, AVM, fabrika inşaatlarında proje uygulama ve mühendislik işleri kapsamında çok sayıda kamulaştırma, imar uygulama, kadastro yenileme, tasarım, keşif, metraj, teklif çalışmaları yapmıştır. 2004 yılında değerleme mesleğine adım atmış, gayrimenkul değerleme, arsa-arazi geliştirme, yatırım fizibiliteleri, otel, AVM, hastane, endüstriyel tesis ve enerji üretim tesisleri gibi deneyim gerektiren farklı nitelikteki varlıkların değerleme çalışmalarında görev almıştır. 2016 yılında Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’ni kurmuş olup Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Erhan SARAÇ
Genel Müdür RICS, REV

2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl içerisinde değerleme sektöründe çalışmaya başlamıştır. 2012 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Proje Yönetimi yüksek lisans programını “Yapay Sinir Ağları Metodu ile Gayrimenkul Değerleme” tezi ile tamamlamıştır. Yurt içi ve yurt dışında birçok değerleme raporu hazırlayan Erhan SARAÇ gayrimenkul, gemi, makine, maddi duran varlık, enerji tesisleri gibi özel bilgi ve tecrübe gerektiren değerleme işlerinde SPK lisanslı firmalara sözleşmeli personel (çözüm ortağı) olarak uzun yıllar hizmet vermiştir. 2015 yılında Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) tarafından Makine Değerleme (Machinery Valuation) alanında üye (MRICS) olarak kabul edilmiştir. 2019 yılında TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations) tarafından verilen REV (The Recognised European Valuer) sertifikası ile Avrupa Değerleme Uzmanları arasına kabul edilmiştir. 2019 yılı Haziran ayından itibaren Aden Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. bünyesinde şirket ortağı Genel Müdür olarak görevine devam etmektedir.

Mustafa Lütfüllah MAZMANCI
Genel Müdür Yardımcısı

2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita ev Kadastro Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl içerisinde Saha Mühendisi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı olarak iş hayatına başlangıç yapmıştır. 2007 yılında Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. firmasında Değerleme Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış, 12 yıl boyunca, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Proje Müdürü ve Genel Müdür Yardımcılığı olmak üzere çeşitli unvanlarda uzman yönetici olarak görev yapmıştır. Meslek yaşantısı boyunca farklı türde özel değerleme, finans kuruluşlarına teminat amaçlı değerleme olmak üzere çok sayıda Gayrimenkul Değerleme çalışmasında görev almıştır. 2019 yılı Eylül ayından itibaren aktif olarak Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. bünyesinde şirket ortağı Gayrimenkul Değerleme Departmanından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Mesut KAYA
Genel Müdür Yardımcısı

2009 yılında Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Çeşitli firmalarda danışman olarak Gıda Ambalajı Sorumlu Yöneticiliği yapmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen C Sınıfı İş Güvenliği Belgesine sahip olan Mesut Kaya, 2010 yılında TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. firmasında değerleme sektörüne giriş yapmıştır. Makine değerleme departmanının ilk ve kurucu personeli olarak görev almış olup, Değerleme Uzmanı, Yönetici Yardımcısı, Yönetici ve Müdür olmak üzere çeşitli unvanlarda görev yapmıştır. Meslek yaşantısı boyunca; yurt içinde ve yurt dışında fizibilite, makine değerleme, teknik değerlendirme, alıcı/satıcı taraf danışmanlığı, ihale danışmanlığı, enerji tesisleri değerlemesi, Halka açık şirketlerin ve holdinglerin aktiflerinde yer alan sabit kıymetlerin güncel piyasa değeri üzerinden raporlanması ve PPA, M&A çalışmalarında sabit kıymet değerleme çalışmalarında görev almıştır. 2020 yılı Nisan ayından itibaren aktif olarak Aden Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. bünyesinde Makine Değerleme Departmanından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Sinan DOĞUİZİ
Genel Müdür Yardımcısı

1986 yılında Uludağ Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. İş yaşamına 1988 yılında Baraj ve hidroelektrik santrali inşaatı yapan Güntekin İnşaat A.Ş.’nde Mali işler bölümünde muhasebe kayıt sorumlusu olarak başlayıp sırasıyla; 1995-1997 tarihleri arasında Burç Taahhüt ve Mühendislik A.Ş.’nde mali işler yöneticisi olarak, 1997- 2006 yılları arasında Türkmenistan-Türkiye arasında ithalat ihracat işi ile iştigal eden Step İnşaat A.Ş. ‘nde Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ortak olarak, İspanyol Abengoa Grup bünyesinde faaliyet gösteren Abeinsa Türkiye Şirketinde Mali ve İdari İşler Müdürü olarak çalışmıştır. 2016 yılında Değerleme alanına geçiş yapmış, çok sayıda konut, işyeri, arsa vb. gayrimenkul değerlemesi ve maddi duran varlık değerleme işlerinde görev almıştır. 2017 yılı temmuz ayından itibaren Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. bünyesinde Mali ve İdari İşler Departmanından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Buğra Kağan ESEN
Değerleme Müdürü (MRICS)

2000 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği bölümünden, 2003 yılında da University of Illinois – Chicago’dan yüksek lisans derecesiyle mezun olmuştur. 2004 yılında Ankara Emlak Dergisi’nin kuruluşunda yer almış, 2005-2006 yıllarında Nurol GYO bünyesinde görev yapmıştır. 2006 yılından itibaren Öncü Kentsel Dönüşüm firmasında proje fizibilitesi ve matematiksel modelleme konularında çalışmıştır. 2010 yılında hem SPK gayrimenkul değerleme lisansını hem de RICS lisansını elde etmiştir ve Area Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’nin ortaklar kurulunda yer almıştır. 2013 yılından itibaren kendi danışmanlık ofisinde AVM değerleme, kentsel dönüşüm alan değerleme ve çeşitli ölçeklerde proje değerleme konularında faaliyet göstermiştir. 2018-2019 yılları arasında, Değer Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’inde sorumlu değerleme uzmanı olmuştur. 2019-2021 yılları arasında, BTY Group’ta proje koordinatörü olarak görev yapmıştır. 2021 yılı Ekim ayından itibaren Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’nde değerleme müdürü olarak görev yapmaktadır. 

Ercan KESKİNER
Özel Projeler Yöneticisi

2006 yılında Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. İş yaşamına Ulukar A.Ş. ‘de saha mühendisi olarak başlamış, Zetaş Zemin Teknolojileri/Zemin Etüt ve Tasarım A.Ş saha mühendisi, 2010 yılında Özka İnşaat bünyesinde Fenerbahçe Ülker Arena ve Alpella Gençlik Şehri Projesinde saha mühendisi olarak görev yapmıştır. 2012 yılında Değerleme sektörüne geçiş yapmış 2012-2018 yılları arasında EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.’nde Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Proje Koordinatörü olarak, 2018 yıllında Nova Değerleme Danışmanlık A.Ş. ‘ye geçerek rapor kontrolü için Denetmen olarak çalışmıştır. Değerleme alanındaki kariyeri boyunca çok sayıda konut, işyeri, arsa-arazi, otel, AVM, Akaryakıt istasyonu değerleme çalışmaları, gayrimenkul yatırım fizibilite çalışmaları gibi nitelikli değerleme çalışmalarında görev almıştır. 2018 yılı kasım ayından itibaren Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. bünyesinde Özel Projeler Yöneticisi olarak görevine devam etmektedir.

S. Buğra GÖZ
Makine Değerleme Yöneticisi

2014 yılında Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan S. Buğra GÖZ, 2017 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İşletme yüksek lisans programını “Enerji Santrallerinin Fizibilitesi” tezi ile tamamlamıştır. 2014 yılında TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. firmasında değerleme sektörüne giriş yapmıştır. Görev süresi boyunca değerleme uzmanı, kıdemli değerleme uzmanı ve yönetici yardımcısı pozisyonlarında; makine-ekipman, tesis, gemi, her türlü endüstriyel tesisin maddi duran varlık sınıflarının konsolide şekilde değerlenmesi, enerji projelerinin teknik ve finansal değerlendirme raporları, teknik ilerleme raporlarının hazırlanması gibi, birçok değerleme ve danışmanlık projesinde görev almıştır. 2020 yılının Ekim ayından itibaren Aden Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. bünyesinde makine değerleme yöneticisi olarak görevine devam etmektedir.

Scroll to top
arAR
Whatsapp
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Size nasıl yardımcı olabiliriz?