Türk Vatandaşlığına Geçişte Gerekli Gayrimenkul Değerleme

TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇİŞTE GEREKLİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME

19.09.2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile, Türk Vatandaşlığı’na geçiş için alınacak olan gayrimenkullerin niteliği ile ilgili olarak aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

  • Tapu kayıtlarına üç yıl satılmama şerhi koyulmak suretiyle, Türkiye’de taşınmaz mal edimi yoluyla vatandaşlık kazanılabilmesi için alınacak gayrimenkulün değeri tutar 250.000 USD’dir.
  • Türk Vatandaşlığına geçişte gerekli gayrimenkul değerleme raporu, SPK ve BDDK Lisanslarına sahip değerleme kuruluşu tarafından hazırlanmalıdır.
  • Kanuna uygun olarak düzenlenen gayrimenkul değerleme raporunun Tapu Müdürlüklerine ibraz edilmesi gereklidir.
  • Yeni Proje Fiyat Analizi ve Değer Tespit Çalışmalarının yapılması,
  • Bu amaçla sahibi olunacak gayrimenkullerin, en az 3 yıl süre ile satılamaması amacı ile tapu kayıtlarına şerh konulacaktır.

Bu kapsamda yabancı uyruklu kişilere, Türk Vatandaşlığına geçişte gerekli gayrimenkul değerleme raporu temini için SPK ve BDDK lisanslı firma olarak hizmet vermekteyiz.

Başa dön
tr_TRTR
Whatsapp
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Size nasıl yardımcı olabiliriz?