Değerleme Talep Formu

MAKİNE TECHİZAT DEĞERLEME

Makine değerleme rapor taleplerinde makine mühendislerinden oluşan profesyonel ekibimiz uzmanlıkları ve sektör tecrübeleri paralelinde tesislerde inceleme yapmakta sanayi tesisini oluşturan ekipmanları cins, adet, çeşit, güncel durum, ekonomik kalan ömür, kapasitesi, teknolojisi, verimliliği tespit etmek suretiyle değerleme raporu hazırlamaktadırlar. Endüstriyel alanda yapılacak değerlemelerde uzman kadromuz ile son derece hızlı, titiz ve doğru olarak her türde makine ve tesisin değerlemesi yapılmaktadır. Ayrıca muhasebe kayıtlarında demirbaş olarak bulunan ancak amortisman nedeniyle defter değerleri olmayan her türlü makine ve teçhizat için piyasadaki ikinci el veya hurda değer tespitleri yapılmaktadır.

Makine Değerleme çalışmasında, makine ve ekipmanların; teknolojik durumları, ekonomik ve faydalı kullanım ömürleri, fiziki/teknolojik ve fonksiyonel yıpranmaları, üretim tarihi, menşei, markası, modeli, periyodik bakımlarının yapılıp yapılmadığı, servis ve yedek parça tedarik durumu, yeni ve 2.el bedeli, piyasada tercih edilebilirliği, sektörel durumu, taşınabilirliği gibi değer etken faktörlerin analizleri yapılmaktadır.

Değerlemesini yaptığımız çalışmaların arasında UFRS kapsamında maddi duran varlıkların değerlemesi bulunmaktadır.

 • Gayrimenkulü ile Birlikte Komple Tesis Değerlemesi
 • Hammadde, Mamul Değer Tespiti
 • UFRS/TFRS Kapsamında Maddi Duran Varlıkların Değerlemesi
 • Taşıt, Tarım Araçları ve İş Makinesi Değer Tespiti
 • Gemi Değerlemesi
 • Hava araçları (Uçak, helikopter, planör vb…)
 • Proforma Kontrol / Fatura Analizi
 • Maddi Duran Varlık Değerlemesi
 • Adil Piyasa – Pazar Değeri
 • Düzenli Tasfiye Değeri
 • Zorunlu Tasfiye Değeri gibi kullanım amacına yönelik çalışmalar eklenebilmektedir