Değerleme Talep Formu

MAKİNE TECHİZAT DEĞERLEME

Makine değerleme rapor taleplerinde makine mühendislerinden oluşan profesyonel ekibimiz uzmanlıkları ve sektör tecrübeleri paralelinde tesislerde inceleme yapmakta sanayi tesisini oluşturan ekipmanları cins, adet, çeşit, güncel durum, ekonomik kalan ömür, kapasitesi, teknolojisi, verimliliği tespit etmek suretiyle değerleme raporu hazırlamaktadırlar. Endüstriyel alanda yapılacak değerlemelerde uzman kadromuz ile son derece hızlı, titiz ve doğru olarak her türde makine ve tesisin değerlemesi yapılmaktadır. Ayrıca muhasebe kayıtlarında demirbaş olarak bulunan ancak amortisman nedeniyle defter değerleri olmayan her türlü makine ve teçhizat için piyasadaki ikinci el veya hurda değer tespitleri yapılmaktadır.

Makine Değerleme çalışmasında, makine ve ekipmanların; teknolojik durumları, ekonomik ve faydalı kullanım ömürleri, fiziki/teknolojik ve fonksiyonel yıpranmaları, üretim tarihi, menşei, markası, modeli, periyodik bakımlarının yapılıp yapılmadığı, servis ve yedek parça tedarik durumu, yeni ve 2.el bedeli, piyasada tercih edilebilirliği, sektörel durumu, taşınabilirliği gibi değer etken faktörlerin analizleri yapılmaktadır.

Değerlemesini yaptığımız çalışmaların arasında UFRS kapsamında maddi duran varlıkların değerlemesi bulunmaktadır.

 • Gayrimenkulü ile Birlikte Komple Tesis Değerlemesi
 • Hammadde, Mamul Değer Tespiti
 • UFRS/TFRS Kapsamında Maddi Duran Varlıkların Değerlemesi
 • Taşıt, Tarım Araçları ve İş Makinesi Değer Tespiti
 • Gemi Değerlemesi
 • Hava araçları (Uçak, helikopter, planör vb…)
 • Proforma Kontrol / Fatura Analizi
 • Maddi Duran Varlık Değerlemesi
 • Adil Piyasa – Pazar Değeri
 • Düzenli Tasfiye Değeri
 • Zorunlu Tasfiye Değeri gibi kullanım amacına yönelik çalışmalar eklenebilmektedir

Makine Değerleme
Sıkça Sorulan Sorular

Yatırımların ve bilançoda yer alan duran varlıkların güncel değerinin tespiti, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyum, kredibiliteye olan katkıları ve alınacak finansal kararlarda büyük önem taşımasından ötürü ihtiyaç vardır.

Sermaye piyasasında yetkilendirilen gayrimenkul değerleme kuruluşlarında tam zamanlı olarak istihdam edilen üniversitelerin 4 yıllık “Makine Mühendisliği” bölümünden mezun olmuş Sermaye Piyasası Kurul’unun düzenlemeleri çerçevesinde “Gayrimenkul Değerleme Lisansı”na ve “Mesleki Tecrübe Belgesi” ne sahip olan kişilere “Makine Değerleme Uzmanı” denmektedir.

 •  

Yatırımları içerisinde makine, hat, ekipman, taşıt araçları, demirbaş vb. duran varlıklara sahip olan/olacak tüm şirketler makine değerlemeye ihtiyaç duymaktadır.

Değerli Dostlar,

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiş olan Covid-19 virüsü tüm Dünya’da olduğu gibi maalesef ülkemizde de artarak yayılmaktadır.

Ancak salgının artmasını engelleyebilmek için, alınması gereken önlemlerle ilgili Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı https://www.saglik.gov.tr adresini ziyaret ederek ulaşabileceğiniz yönerge ve tedbirlere uymanızı önemle tavsiye ederiz.

Bizler de Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş ailesi olarak bugüne kadar çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin korunması amacıyla işyerimizde gerekli olan ve bilinen her önlemi almaya çalıştık.

Sizlere #evdekal diyoruz ve 23 Mart 2020 Pazartesi gününden başlayarak % 100 uzaktan erişim ile evden çalışmaya başlıyoruz.

Bizlere yine aynı şekilde mobil telefon, e-posta, internet sistemi üzerinden kesintisiz olarak ulaşabilirsiniz.

Bu zor zamanların üstesinden hep birlikte geleceğimizden ufak bir şüphemiz yoktur.

Lütfen #evdekal Sağlıklı Günler Dileriz.

Sevgi ve Saygılarımızla.