Değerleme Talep Formu

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YENİLEME

Bir kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesi, yaşanabilir kentlerin oluşturulması anlamına gelen ve Kentsel yenileme projelerinde “kent içinde kaçak yapılaşma alanları ile ekonomik ömrünü doldurmuş bulunan çöküntü alanlarının gerekli tüm kentsel ve sosyal donatı hizmetleri getirilerek olası tüm doğal afet riskleri de bertaraf edilecek şekilde yeniden fenni ve sıhhi standartlara haiz bir şekilde yapılandırılması” amaçlanan Kentsel Dönüşüm ya da 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 30 Mayıs 2012 ve Yönetmeliği 4 Ağustos 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Aden Değerleme riskli alan ilan edilen kentsel dönüşüm bölgelerinde yer alan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yenilenmesi zorunlu tutulan gayrimenkullerin değerleme raporlarının hazırlanmasında yetkili, SPK ve BDDK lisanslarına sahip profesyonel değerleme kuruluşudur.

Şirketimiz, 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği 15. Maddesine istinaden riskli yapı değeri tespiti, yeni kanun değişiklikleri ve düzenlemesi ile kentsel yenileme / dönüşüm kapsamında, kentsel dönüşüm alanında profesyonel değerleme ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

ADEN DEĞERLEME TARAFINDAN HAZIRLANAN KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE GEREK DUYULAN DEĞERLEME RAPORLARI

  • Mevcut Durum Analizi ve Değer Tespit raporlarının hazırlanması,
  • Mevcut Proje Şerefiyelendirme Raporlarının Hazırlanması (Yeni projede paylaşım ve dağılım modelinin zeminini oluşturan raporlardır.)
  • Yeni Proje (Avan Proje) Şerefiyelendirme ve Konumlandırma Raporlarının Hazırlanması,
  • Yeni Proje Fiyat Analizi ve Değer Tespit Çalışmalarının Yapılması,
  • Gayrimenkuller arasında Kıyas Raporlarının hazırlanması vb. gibi.
  • İlk aşamada gayrimenkulün mevcut durumuna ilişkin tespitlerin, şerefiyelendirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Piyasa araştırmalarında görülmektedir ki birçok geliştirici firma bu süreçte mevcut durumu baz alarak paylaşım ve dağılım yapmaktadır. Mevcut durumun tespiti bu nedenle en önemli aşama olarak değerlendirilmekte, paylaşım modeline zemin oluşturmaktadır.
  • Ana taşınmazın, güncel imar durumunun ve olası plan değişikliklerinin incelenmesi ve aplikasyon krokisinin alınması gerekmektedir.
  • Geliştirilen mimari proje üzerinden hak sahipleri ile geliştirici paylaşım oranları belirlenmelidir.
  • Yeni projeye ilişkin pazar araştırmasının detaylı olarak yapılmasının ardından eski ve yeni projenin kıyaslaması yapılmalıdır. Piyasadan elde edilen bilgilere göre geliştirici firmalar hak sahipleriyle alan (m2) ya da taşınmazın değeri (TL) üzerinden anlaşma yapmaktadırlar. Bu nedenle yapılan bu çalışmalar dağılım ve paylaşıma yön verecek şekilde hazırlanmalıdır.

Değerli Dostlar,

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiş olan Covid-19 virüsü tüm Dünya’da olduğu gibi maalesef ülkemizde de artarak yayılmaktadır.

Ancak salgının artmasını engelleyebilmek için, alınması gereken önlemlerle ilgili Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı https://www.saglik.gov.tr adresini ziyaret ederek ulaşabileceğiniz yönerge ve tedbirlere uymanızı önemle tavsiye ederiz.

Bizler de Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş ailesi olarak bugüne kadar çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin korunması amacıyla işyerimizde gerekli olan ve bilinen her önlemi almaya çalıştık.

Sizlere #evdekal diyoruz ve 23 Mart 2020 Pazartesi gününden başlayarak % 100 uzaktan erişim ile evden çalışmaya başlıyoruz.

Bizlere yine aynı şekilde mobil telefon, e-posta, internet sistemi üzerinden kesintisiz olarak ulaşabilirsiniz.

Bu zor zamanların üstesinden hep birlikte geleceğimizden ufak bir şüphemiz yoktur.

Lütfen #evdekal Sağlıklı Günler Dileriz.

Sevgi ve Saygılarımızla.