ADEN GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

ADEN GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. 

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından kişisel verileri toplanan, saklanan ve işlenen; ilgili kişilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.  

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kamera görüntüleriniz; Fiziksel mekan ve Bina Güvenliğinin Temini, Kişisel Güvenliğin Temini, Talep ve Şikayetlerin Takibi, Misafir ve Ziyaretçi Giriş Çıkış Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Kanunen Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Hukuki Durumlarda delil oluşturma amaçlarıyla işlenmekte ve kaydedilmektedir.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI

Kamera görüntüleriniz, bilgi verilmesi amacıyla kanunen yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetlerine, yetki vermiş olduğunuz, avukatlarınıza, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve hukuki durumlarda delil oluşturma amacı ile her türlü yargı makamına aktarılabilmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Bina/tesis ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak için kurulmuş olan güvenlik kameraları ile hizmet binası içerisindeki giriş kapıları, ziyaretçi bekleme alanı, ve kat koridorlarında görüntü kaydı alınarak görsel verileriniz yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. 

Görüntü verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde. 5/2-.  ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”  

Madde. 5/2-f: “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebeplerine dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir. 

HAKLARINIZ

Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş;   KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda veri sahibine yol göstermektedir. 

İlgili kişi hakları KVKK 11. Maddede düzenlenmiştir.

KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca veri sorumlularına başvurarak;

  1. a) Learning whether personal data is processed or not,
  2. b) If personal data has been processed, requesting information about it,
  3. c) Learning the purpose of processing personal data and whether they are used in accordance with its purpose,

ç) To know the third parties to whom personal data is transferred in the country or abroad,

  1. d) Requesting correction of personal data in case of incomplete or incorrect processing,
  2. e) Requesting the deletion or destruction of personal data within the framework of the conditions stipulated in Article 7,
  3. f) Requesting notification of the transactions made pursuant to subparagraphs (d) and (e) to third parties to whom personal data has been transferred,
  4. g) Objecting to the emergence of a result against the person himself by analyzing the processed data exclusively through automated systems,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Başvuru hakkınızı kullanmak istemeniz halinde;  

Başvurunuzu, Kozyatağı Mah. Bayar Cad. Demirkaya İş Merkezi, Daire No:97/21, 34742 Kadıköy/İstanbul adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya adengayrimenkul@hs01.kep.tr (KEP) adresine güvenli elektronik imza ile ya da tarafınızdan tarafından şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanız kanalıyla iletebilirsiniz

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır 

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Şirket Ünvanı : Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş 

Telefon Numarası : + 90 216 380 23 36

E-Posta : aden@adengd.com.tr

Adres : Kozyatağı Mah. Bayar Cad. Demirkaya İş Merkezi, D.No:97/21, 34742 

Kadıköy/İstanbul

KEP Adres : adengayrimenkul@hs01.kep.tr

Scroll to top
en_USEN
Whatsapp
How can we help you?
How can we help you?