Değerleme Talep Formu
27 Kasım 2020

KENTSEL DÖNÜŞÜME İLİŞKİN VERİ TABAN VE MODEL GELİŞTİRİLMESİ

Kentsel dönüşüm kavramı uygulama biçimleri ve uygulanacak alanların niteliklerine göre farklı perspektiflerle ele alınan çok yönlü bir kavram olup tarihsel süreç içerisinde değişen zaman dinamikleri doğrultusunda da farklı tanımlamalarla ele alınmıştır. Buna göre kentsel dönüşüm alanına özgü nitelikler dikkate alınarak uygun bir veri tabanı oluşturulması ve bu bağlamda modeller geliştirilmesi, kentsel dönüşüm projelerinin uygulanabilirliği ve […]

incele
18 Kasım 2020

SİTE VEYA BİNA ÖLÇEĞİNDE YAPILAN KENTSEL DÖNÜŞÜM DEĞERLEME ÇALIŞMALARI

Kentsel dönüşüm çalışmaları son zamanlarda özellikle mega kentlerde sağlıklı bir şehirleşme düzeni kurabilmek ve riskli yapıları ortadan kaldırabilmek için oldukça faydalı olan uygulamalardan bir tanesidir. Site veya bina ölçeğinde yapılan kentsel dönüşüm değerleme çalışmaları sayesinde hem malikler hem de hak sahipleri herhangi bir mağduriyet yaşamadan haklarını bir düzen içerisinde elde edebilmektedirler. Bu konu hakkında yapılacak […]

incele
11 Kasım 2020

ÜST HAKKI NEDİR?

Üst hakkı dediğimiz kavram, Türk Medeni Kanunu’nun 4271 sayısının 826. Maddesinde düzenlenmiş olan bir irtifak hakkıdır. Bu hakka göre bir arazi sahibine sahip olduğu arazinin altına ya da üstüne yapı yapmak, varsa mevcut yapıyı muhafaza etmek hakkı tanınmaktadır. İlgili olan 718. Maddeye göre de taşınmaz mülkiyeti kapsam olarak belirlenirken birleşme prensibi esas alınmıştır. Bu madde […]

incele
28 Ekim 2020

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE MADDİ DURAN VARLIKLARIN YENİDEN DEĞERLEMESİ

2001 yılına kadar Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) adıyla yayınlanan bu standartlar bu yıldan sonra Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) olarak yayımlanmaya başlamıştır. 2002 yılında tüm Avrupa Birliği ülkeleri bu standartlara tabi olacağını duyurmuştur. Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında ülkemizde 2017 yılında UFRS standartlarını kabul etmiştir. UFRS’nin oluşturulma sebebi ortak bir raporlama dili oluşturmak ve küresel […]

incele